top of page
_MG_4154.jpg

Det gode børneliv

På Lygten Vuggestue og Børnehave indtænkes ”Det gode børneliv” og læreplanstemaer som elementer der løbende integreres i børnenes hverdagsrutiner. I hverdagens små rutiner, skal der være plads og tid til at skabe læringsøjeblikke. Det er lige her, hvor der kan skabes et læringsrum, hvor vi bedst kan understøtte såvel børnegruppens som den enkelte barns læring og udvikling. Børnenes hverdagsrutiner vil være en vekslen mellem børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutine-situationer som fx måltidet. Hverdagsrutinen skal for børnene være genkendelige og forudsigelig. Det skal være trygt for dit barn at komme til os, og dette indebærer fokus på genkendelighed og forudsigelighed. Genkendelighed – at der er ting, der er helt det samme i dag som dagen før og dagen før den – er tæt knyttet til forudsigelighed. Sammen giver de barnet ro og tryghed, fordi det ved, hvordan tingene hænger sammen og kan finde tryghed i rutinen. Fx at det er en fast gruppe børn, der dækker bord hver uge før måltidet, eller at vi vasker hænder og synger en bordsang før måltidet. Forudsigelighed understøttes yderligere ved, at vi hver uge sender jer en oversigt over ugens planlagte aktiviteter, så du kan tale med dit barn om, hvad der skal ske.

Hvis du vil læse om, hvordan vi konkret i børnehaven arbejder med det gode børneliv, og hvordan børnenes hverdag udfolder sig, anbefaler vi, at man læser den pædagogiske læreplan:

En typisk dag

07.00: Børnehaven åbner

07.00-08.00: Morgenmad

08.00-09.30: Leg – plads til børns spontane og selvorganiserede leg

10.00-10.30: Mellemmåltid

09.30-11.30: Aktivitetspædagogik (planlagte pædagogiske aktiviteter) 

11.30-12.15: Frokost – børnene spiser på deres faste stuer

12.15-14.15: Ude på legepladsen / Middagslur

14.15-15.00: Eftermiddagsmad 

15.00-16.30: Leg – plads til børns spontane og selvorganiserede leg

16.00–16.30: Mellemmåltid

Lygten børnehave er en institutionen med 2 stuer, men børnehaven fungerer som en funktionsbørnehave. Hver stue har forskellige funktioner, hvor de pædagogiske læreplanstemaer er indtænkt. Børnene er ikke er fastlåst på en stue. De kan frit bevæge sig mellem disse to stuer.

Den første tid i børnehaven

De børn som kommer direkte fra Lygten vuggestue har en anden opstart og modtagelsesprocedure end de børn som ikke kommer direkte fra vores vuggestue. I løbet af deres korte tid i Lygten vuggestue, er børnene blevet kendt med børnehavens fysiske rammer, børn og personale. Dette gør at overgangen fra vores vuggestue til børnehave bliver mere naturligt, genkendeligt, trygt og blødere for børnene. Derfor vil personalet i vuggestuen stå for denne overgang og ikke forældrene. Man kan læse mere om denne ”overgang fra vuggestuen og børnehave” på vuggestuens side. De familier, som ikke har gået i vores vuggestuen vil blive tilbudt en helt anden opstart. Denne kan læse mere om herunder.

Værd at vide

Pædagogiske læreplaner

bottom of page