top of page
_MG_4154.jpg

Vores mission

Vi er et lille institution fordelt på to afdelinger med ét stort hjerte. Nærhed er vores vigtigste værdi, da vi tror, at børn har behov for kærlige, omsorgsfulde, stabile og nysgerrige  voksne for at have lysten til at udforske omverdenen og opleve en stabil opvækst og barndom. Derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med forældrene, da dette spiller en central rolle i børnenes trivsel, læring og udvikling.

 

Vi er en vuggestue med plads til 15 børn og en børnehave med plads til 40 børn. I hverdagen arbejder vi fordelt i mindre grupper og tilbyder en pædagogisk praksis præget af meget musik, kreative udfoldelser og  ture ud af huset, samt plads og tid til at fordybe sig i de forskellige legefællesskaber, som børnene oplever sammen med sine kammerater.

På Lygten har vi 6 fokusområder, der sammen skaber vores hverdag. Dem kan du læse om her.

Nærhed, du kan mærke

I Lygten Vuggestue og Børnehave mødes man som den man er. De voksne er tæt på, og der er en normering, der gør at alle børn dagligt bliver set og hørt. Det gør, at forældre med sindsro trygt kan aflevere deres barn. I institutionen kender alle hinanden, og der hersker en god og kærlig atmosfære. For at bevare nærheden arbejdes der aktivt på at fremme personaletrivsel så sygefraværet holdes lavt, og udskiftningen af personale holdes på et minimum.

Faglighed, der åbner verden

De pædagogiske mål tages alvorligt og der arbejdes dagligt for at børnene får den optimale støtte og udfordringer, der tilgodeser deres alsidige udvikling både motorisk, personlighedsmæssigt, færdighedsmæssigt og socialt.

Musik, der spreder glæder

Musik skal som udtryk fylde i hverdagen som noget, der skaber fællesskab og glæde. Børnene oplever at toner, rytmer og puls kan vække følelser og være med til at binde mennesker sammen. Børnene skal selv være skabere af musik, men også opleve glæden ved at lytte til andre.

Tro, der opbygger dig

Vuggestuen og børnehaven har et kristent værdigrundlag. I praksis viser det sig ved, at der på lige fod med ”Lille Peter Edderkop” også synges kristne børnesange og på lige fod med Rødhætte fortælles bibelhistorie. Det kristne menneskesyn betyder, at ethvert barn ses som skabt og elsket af Gud, og at alle er lige unikke. Dette menneskesyn er grundlag for pædagogikken og vores syn på hinanden i Lygten Vuggestue og Børnehave. Ved højtider som jul og påske deltager vi til gudstjenester i den lokale kirke. Vi ønsker at børnene skal se at tro kan tilføre livet noget værdifuldt. Vi ser forskellighed som en berigelse både i forhold til kultur, religion og baggrund. Derfor kendetegner det os, at vi er åbne, interesserede og taler om vores forskelligheder i vuggestuen og børnehaven.

Individuelle løsninger, der gør, at vi sammen lykkes

Hvert barn og familie er unik og skal derfor også behandles unikt. Vi går derfor langt og er kreative i forhold til at finde de rigtige løsninger og støtteforanstaltninger for det enkelte barn og familien. Når den enkelte styrkes og er stærk, lykkes vi som fællesskab.

Fællesskab på tværs med én fælles kultur

I vores institution ser vi forskellighed som en berigelse. Det gælder kultur, religion, traditioner og baggrund. Vi er åbne og spørgende på det der er anderledes end os selv. Gennem institutionens traditioner og hverdag skaber vi en fælles kultur på trods af vores forskelligheder. Det skaber, sammen med institutionens traditioner og hverdag, en fælles kultur.

_MG_3855.jpg
bottom of page