top of page
_MG_4154.jpg

Det gode børneliv

På Lygten Vuggestue og Børnehave indtænkes ”Det gode børneliv” og læreplanstemaer som elementer der løbende integreres i børnenes hverdagsrutiner. I hverdagens små rutiner, skal der være plads og tid til at skabe læringsøjeblikke. Det er lige her, hvor der kan skabes et læringsrum, hvor vi bedst kan understøtte såvel børnegruppens som den enkelte barns læring og udvikling. Børnenes hverdagsrutiner vil være en vekslen mellem børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutine-situationer som fx måltidet. Hverdagsrutinen skal for børnene være genkendelige og forudsigelig. Det skal være trygt for dit barn at komme til os, og dette indebærer fokus på genkendelighed og forudsigelighed. Genkendelighed – at der er ting, der er helt det samme i dag som dagen før og dagen før den – er tæt knyttet til forudsigelighed. Sammen giver de barnet ro og tryghed, fordi det ved, hvordan tingene hænger sammen og kan finde tryghed i rutinen. Fx at det er en fast gruppe børn, der dækker bord hver uge før måltidet, eller at vi vasker hænder og synger en bordsang før måltidet. Forudsigelighed understøttes yderligere ved, at vi hver uge sender jer en oversigt over ugens planlagte aktiviteter, så du kan tale med dit barn om, hvad der skal ske.

Hvis du vil læse om vuggestuens pædagogiske grundlag og værdier anbefaler vi, at du læser børnehavens pædagogiske læreplan:

En typisk dag

07.00: Vuggestuen åbner

07.00-07.30: Morgenmad

07.30-09.00: Leg – plads til børns spontane og selvorganiserede leg

09.00-09.30: Formiddagsmad

09.30-11.00: Samling & Aktivitetspædagogik (planlagte pædagogiske aktiviteter) 

11.00-12.00: Frokost – børnene spiser på deres faste bord på stuen. 

12.00-14.00: Middagslur

14.00-15.00: Eftermiddagsmad 

15.00-16.30: Leg – plads til børns spontane og selvorganiserede leg

16.00: Børnehaven går i vuggestuen for afhentning. 

16.30: Luk (17:00: Torsdag)

Lygten Vuggestue er en institutionen med 1 stue, der er inddelt i forskellige legezoner. Vuggestuen har et tæt samarbejde med børnehaven.

Den første tid i vuggestuen

En tryg start i vuggestuen er en af vores kerneopgaver, da vi ved, at børn har behov for omsorg og masse nærvær for at finde tryghed og mod til at udforske verden omkring sig. Barnets trygge base har indtil videre været forældrene og derfor er det vigtigt for os i opstarten, at give barnet tid til at blive kendt med sin primære voksen og resten af personalet, således at de også kan fungere som barnets sikre base. 

Vi tror på, at ”trygge forældre” giver ”trygge børn", dvs. at forældrenes tryghed smitter af på barnet. Derfor bestræber vi os på at involvere forældrene så tidligt som muligt ved at tilbyde en opstartssamtale uden børn inden opstart, en besøgsdag og at forældrene deltager i vuggestuens hverdag de første to dage. Det er også vigtigt for os, at barnet anden uge hos os bliver korte dage.

Modtagelsesproceduren for Lygten Vuggestue er som følger:

Modtagelsesforløbet

Dag 1 og 2

Barnet og mor/far er i børnehaven fra kl. 8.30 til kl. 11.30 og følger med i vores daglige rytmer og rutiner. Dette opbygger tryghed og genkendelighed hos barnet. Barnet vil i modtagelsesperioden både have en primærkontaktpædagog og en

sekundærkontaktpædagog/-medhjælper. Den primære pædagog vil også deltage til

opstartsamtalen sammen med vuggestuelederen. Der er forskel på, hvor mange børn, der starter samtidig i modtagelsessperioden. Der vil derfor være forskel på, hvordan vi tilpasser vores planlægning af vores dagligdag i vuggestuen.

Dag 3

Barnet kommer kl. 8:30 sammen med mor/far. 

I dag skal vi prøve at sige farvel sammen med barnet. Mor/far går, før vi går ind og holder morgensamling. Mor/far kommer tilbage og spiser frokost sammen med os kl.11.00. Vi tager dog altid udgangspunkt i det enkelte barn. Hvis et barn ikke er helt klar til at være alene en hel formiddag uden mor/far, ringer vi og beder jer komme tilbage. Nyttige informationer, når I tager afsked med barnet: Vær tydelig over for dit barn. Gå, når du har sagt ”Farvel. Ha` en god dag i vuggestuen”. Undlad at vise barnet eventuelle negative følelser for afskeden. Ring/sms til vuggestuen, hvis du har behov for at vide, hvordan det går med dit efter afskeden, ellers tager vi kontakt. Hold dig i nærheden, eks. på en nærliggende café, i tilfælde af at du kontaktes for at komme tilbage til vuggestuen.

Dag 4 og 5

Barnet kommer kl. 8:30 sammen med mor/far. I dag skal vi prøve at sige farvel sammen

med barnet. Mor/far går, før vi går ind og holder morgensamling. 

Som udgangspunkt skal barnet nu følge dagen i vuggestuen uden mor eller far, og hentes efter eftermiddagsmaden kl. 14.00. Vi tager dog altid udgangspunkt i det enkelte barn. Hvis et barn ikke er helt klar til en hel dag uden mor eller far, ringer vi og beder jer komme tilbage.

OBS: Hvis barnet bliver syg, er fraværende pga. fridage eller weekend, genoptages

modtagelsen med gentagelse af barnets seneste dag (eks. Dag 1, Dag 2, Syg, Dag 2, Dag

3, Dag 4, Weekend, Dag 4, Dag 5).

Uge 2

Nu er dit barn startet i vuggestuen, men i uge 2 anbefaler vi alligevel, at I har for øje, at give jeres barn nogle korte dage.

Værd at vide

Pædagogiske læreplaner

bottom of page